A SLICE OF EXTREME IN ARMENIA

Promtour\\\'s office

10։00

1 Day / 0 Night

10 People

Armenian, English, Russian

Details

Itineraty

  • Meeting in our office and depart to Lori Region for Rafting in Debed River. On your way to Lori, you will have the chance to take amazing photos of your surrounding enchanting nature ;) When arrived, meet your trainer of rafting. The river length is 12 km, duration of rafting is 60-80 min. After having lunch at the hospitable house of the locals with a warm atmosphere we will visit not wildly known monastery Akhtala. Return back to Yerevan.

Included

Comfortable transport with AC

Wi-fi on the transport

A bottle of water

Extreme развлечения(mentioned in the tour description)

Armenian lunch

Not included

Important information

❗️ 16 տ․ փոքր անձանց չի թույլատրվելու ռաֆթելը
✔️Խնդրում ենք ունենալ փոխանորդ հագուստ, քանի որ թրջվելու հավանականությունը բաաավականին շատ է :)

18000 amd

Similar tours